הסכם פשרה | 12055-12-21 | מאיר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 12055-12-21
הצדדים – גיא כהן נ' "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

תקציר – בתאריך 9.8.23 בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו אישר הסכם פשרה שנחתם בין גיא כהן לבין "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

תאריך הגשה- 20.08.2023

ב"כ המבקשת – בן-ארויה וולף משרד עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב