הסכם פשרה | 11981-01-21 | עיריית כפר סבא

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 11981-01-21
הצדדים – מר עדו קרת נ' עיריית כפר סבא

תקציר – בתאריך 24.7.23 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר הסכם פשרה שנחתם בין מר עדו קרת לבין עיריית כפר סבא

תאריך הגשה- 23.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד יוסף-חי אביעזיז
ב"כ עיריית כפר סבא – עו"ד גילי שמואלי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון מעריב הבוקר