הסכם פשרה | 11701-08-18 | שירותי בריאות כללית

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 11701-08-18
הצדדים – סולי קסוקאר נ' שירותי בריאות כללית

תאריך הגשה- 14.6.20238

תקציר – ביום- 1.6.2023 בית המשפט המחוזי בירושלים אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין סולי קסוקאר לבין שירותי בריאות כללית

ב"כ המבקש – עו"ד ניצן שמואלי, עו"ד אילת אשל-שפון, עו"ד אריאל גיז
ב"כ המשיבה – עו"ד יעקב אבימור, עו"ד קרן פקטור

המודעה פורסמה בעיתון דה מרקר ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון\