הסכם פשרה | 11593-10-13 | בנק לאומי

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –11593-10-13
הצדדים – מימון ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח'
תאריך פרסום – 8.11.2022

תקציר – ב-6.9.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מימון ואח' לבין בנק לאומי לישראל בע"מ ואח'

ב"כ הקבוצה – עו"ד ארנון לנדה

המודעה פורסמה בעיתון הארץ, בעיתון אל סינארה ובעיתון נובוסטי

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון