הסכם פשרה | 11329-06-18 | Meta Platforms Inc

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 11329-06-18
הצדדים – פנטה נ' Meta Platforms Inc

תקציר – בתאריך 27.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הסכם פשרה שנחתם בין פנטה לבין Meta Platforms Inc

תאריך הגשה- 08.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד תומר ברם
ב"כ המשיבות – עו"ד יוסי אשכנזי

המודעה פורסמה בעיתון דה מרקר ובעיתון כלכליסט