הסכם פשרה | 11264-07-19 | סלקום ופרטנר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 11264-07-19
הצדדים – מר ערן דביר וגב' איילת בונה מיקולינסקי נ' פרטנר תקשורת בע"מ וסלקום ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 18.6.20238

תקציר – ביום- 31.5.2023 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין מר ערן דביר וגב' איילת בונה מיקולינסקי לבין פרטנר תקשורת בע"מ וסלקום ישראל בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד יניב סטיס

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון