הסכם פשרה | 11221-12-20 | עיריית רמת השרון

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 11221-12-20
הצדדים – קרת נ' עיריית רמת השרון

תאריך הגשה- 18.4.2023

תקציר – ביום 8.3.2023 אישר בית הדין המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין קרת לבין עיריית רמת השרון

ב"כ המבקש – עו"ד יוסף חי-אביעזיז
ב"כ המשיבה – עו"ד נתנאל עותמני

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון