הסכם פשרה | 10046-06-22 | תשתיות מדיה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 10046-06-22
הצדדים – רז המאושר נ' ואח' תשתיות מדיה ויזמות סביבתית בע"מ ואח'

תקציר – בית המשפט השלום בתל אביב אישר הסכם פשרה שנחתם בין רז המאושר ואח' נ' תשתיות מדיה ויזמות סביבתית בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 27.08.2023

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ