הסכם פשרה | תעש מערכות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה

ת"צ – 59319-02-20
הצדדים – נתנאל כפיר נ׳ תעש מערכות בע"מ
תאריך פרסום –  11.4.2022

תקציר –  שתי טענות לתביעה, האחת, ניכוי 24 דקות הפסקה (מתוך 30 דקות) משכר עובדי מערך האבטחה בחברה; השנייה, אי מתן הפסקה בת 8 שעות לפחות בין משמרת למשמרת

ב"כ המבקש –  דוד שוורצבאום, עו״ד
ב"כ המשיבה – אלון נוי, עו״ד, רוני איטח גנט, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון