הסכם פשרה | תלמה תיירות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 14300-03-21
הצדדים – מיכאל ויטנזון נ׳ תלמה תיירות ונסיעות בע״מ
תאריך פרסום – 2.12.2021

תקציר – בטענה כי המשיבה לא השיבה ללקוחות, אשר טיסתם בוטלה, את הכספים שהתקבלו אצלה מטעם חברות התעופה, במועד הקבוע לכך בהתאם להוראות סעיף 15(ב) לחוק שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה

ב"כ המבקש – עו״ד צביקה מצקין
ב"כ המשיבה – עוה״ד שירלי קציר וקרן שורצברג

המודעה פורסמה בעיתון הארץבעיתון גלובס ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון