הסכם פשרה | שלמה פסגה

ת"צ – 3966-12-16
הצדדים – אולג דימנט נ׳ שלמה פסגה בע״מ
תאריך פרסום – 24.03.21

תקציר – עניין התובענה הוא ב״מדד רצפה״- הקובע כי דמי השכירות החודשיים מוצמדים למדד המחירים לצרכן, אך לא יכולים לרדת מתחת לדמי השכירות הראשונים אשר משולמים לחברה, המבקש טוען כי סעיף זה הינו תנאי מקפח בהתאם להוראות חוק החוזים האחידים

ב"כ המבקש – אסף שילה, עו״ד
ב"כ המשיבה – עופר לריש, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב הבוקר

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון