הסכם פשרה | שידורי קשת

הודעה על הגשת הסדר פשרה 

ת"צ – 43879-10-21
הצדדים – אלעד הירש נ׳ שידורי קשת בע"מ
תאריך פרסום – 24.4.2022

תקציר – בטענה כי המשיבה הפרה מספר הוראות חוק בכך שגבתה מלקוחות שהתקשרו עמה לאספקת שירותי תוכן אודיו-ויזואלי, תשלום קבוע ואחיד בגין מנוי מתחדש בתשלום חודשי, גם בחודש האחרון למנוי במקרה שהלקוח בוחר לסיים את ההתקשרות עימה במועד שחל במהלכו של מחזור החיוב ולא בסיומו. גבתה כספים עבור מחזור חיוב חודשי מלא ולא באופן יחסי, על אף שהלקוחות ביקשו לנתק את השירות במהלכו של חודש מסוים.

ב"כ המבקש – עו"ד, ליאור חאיק
ב"כ המשיבה – עו״ד, מוטי ארד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון