הסכם פשרה | קניון הזהב | 35454-08-20

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 35454-08-20
הצדדים – מר ששון עוזר נ׳ ניהול קניון הזהב (1991) בע"מ
תאריך פרסום – 30.6.2022

תקציר – טענתו של המבקש כי המשיבה לא ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט המופעל על ידה בהתאם לקבוע בלוק ובתקנון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998

ב"כ המבקשת – טל לביא, עו״ד
ב"כ המשיבה – מרים פישמן, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | קניון הזהב | 35454-08-20