הסכם פשרה | קורל-תל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ – 17402-10-16
הצדדים –  הירשנזון נ׳ קורל – תל בע״מ
תאריך פרסום – 05.01.2022

תקציר – בטענה כי המשיבה הינה בעלת מונופולין וכי ככזו היא מנצלת לרעה את כוחה וגובה מחיר גבוה מהראוי ובלתי הוגן מסוחרי רכב עבור פרסום מודעות למכירת כלי רכב.

ב"כ המבקש – רם דקל, עו״ד
ב"כ המשיבה – הלה פלג, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון