הסכם פשרה | פרימיום דברי מתיקה | 52200-04-21

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 52200-04-21
הצדדים – מר אמיר אור נ' פרימיום חברה לדברי מתיקה ולמסחר בע"מ
תאריך פרסום – 31.5.2022

תקציר – עניינם של בקשת האישור והסדר הפשרה, בתמצית, בטענות כי המשיבה משווקת מוצרים תחת השם ״קינדר בואנו״, כשהם משווקים באריזות שמשקלן נמוך יותר ממשקל אריזות של מוצרי ״קינדר בואנו״ אחרים ובכלל זה.

ב"כ המבקש –
ב"כ המשיבה –

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | פרימיום דברי מתיקה | 52200-04-21