הסכם פשרה | פמה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –  75327-10-8
הצדדים – שפון נ׳ פמה אשראי לרכב בע״מ
תאריך פרסום – 07.12.2021

תקציר –  בטענה לאופן הצגת תוספות מסויימות בחוזי ההלוואה של המשיבות ובאשר לאופן חישוב שיעור העלות הממשית של האשראי

ב"כ המבקש – אסף שילה עו״ד
ב"כ המשיבה – אגמון רוזנברג הכהן ושות׳ עורכי דין וצברי-פרקש ושות׳ עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון