הסכם פשרה | פייפאל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 43069-06-17
הצדדים – מר ליאוניד קפלן נ׳ paypal pte ltd פייפאל
תאריך פרסום – 16.12.2022

תקציר – בטענת המבקש כי בעסקאות המערבות המרת מטבע חוץ, גבתה פייפאל שלא כדין, סכומים נוספים מעבר לעמלות ההמרה שנקבעה בהסכם.

ב"כ המבקש – עוה״ד, עידן איידן דביר גליזר עידן דיין דוד תירוש

ב"כ המשיבה – עוה״ד, גיל אוריון דוד זילר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון