הסכם פשרה | פארק הקרח אילת

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 35419-08-20
הצדדים – עוזר נ׳ חברת פארק הקרח אילת בע״מ
תאריך פרסום – 25.10.2021

תקציר – בטענה כי המשיבה הפרה את תקנות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות ואת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בכל קשור לאתר החברה באינטרנט ובמקום הפיסי בקניון.

ב"כ המבקש – טל לביא, עו״ד
ב"כ המשיבה – מתן שרף, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון כלכליסט

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון