הסכם פשרה | עיריית תל אביב יפו [29/06/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | עיריית תל אביב יפו [29/06/2017]