הסכם פשרה | עיריית ת"א-יפו

ת"צ – 47224-07-17
הצדדים – ברוך נ' עיריית ת"א-יפו
תאריך פרסום – 12.05.21

תקציר – בטענה לגבייה שלא כדין של היטלי השבחה בהתעלם מהמדד השלילי בתקופה שבין מועד תחילת תכנית קבלת האישורים עד למועד התשלום וזאת בניגוד להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

ב"כ המבקש – שלומי אבני, עו"ד ערן פלסר, עו"ד
ב"כ המשיבה – מיכל דיק, עו"ד

המודעה פורסמה ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון