הסכם פשרה | עיריית לוד | 44020-04-21

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ – 44020-04-21
הצדדים – ארביב נ' עיריית לוד
תאריך פרסום – 19.6.2022

תקציר – עניינה של הבקשה בטענה, כי אתרי האינטרנט של עיריית לוד לא היו נגישים לאנשים עם מוגבלות. לטענת המבקש, התנהלות זו מנוגדת, להוראות שונות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

ב"כ המבקש – יוסף-חי אביעזיז, עו״ד
ב"כ המשיבה – נתנאל עותמי, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום 

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה| עיריית לוד | 44020-04-21