הסכם פשרה | סנו בעיתונים ידיעות +ישראל היום

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית/ הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית/ לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006 

ת"צ – 59339-02-20
הצדדים –
תאריך פרסום –

תקציר –

ב"כ המבקש – עו״ד, בני כהן  
ב"כ המשיבה – עו"ד, מנחם אברמוביץ

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר בעיתון מעריב בעיתון ידיעות אחרונות בעיתון גלובס בעיתון ישראל היום בעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

 

החל מהיום שאת מעלה

כל פעם תשני צירופים

 הסדר פשרה

הסכם פשרה

 תביעה ייצוגית