הסכם פשרה | סלקום

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה 

ת"צ – 1651-01-13
הצדדים – זלטקין נ׳ סלקום ישראל בע״מ
תאריך פרסום – 29.12.2021

תקציר – טענת התביעה היא בכך שהמשיבה השיתה חיובים על המנויים אשר התניידו אליה, עוד בטרם השלמת תהליך הניוד ובטרם קיבלו ממנה שירותים.

ב"כ המבקש – עו"ד, רם גורודיסקי, עו"ד, רענן בשן
ב"כ המשיבה – עו"ד, הלה פלג

המודעה פורסמה  בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון