הסכם פשרה | נתיב החסד

הודעה בדבר החלטת בית המשפט על אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית

ת"צ – 43098-09-20
הצדדים – רוזנטל נ׳ חברת נתיב החסד-סופר חסד בע״מ
תאריך פרסום – 17.11.2021

תקציר – טענת התובע לפיה הנתבעת לא סימנה את מחיר מוצריה ליחידת מידה כנדרש ע״פ דין

ב"כ המבקש – עוה״ד משה בן דרור
ב"כ המשיבה – עוה״ד שיאון מורבצ׳יק

המודעה פורסמה בעיתונים ידיעות אחרונות והארץ

 

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון