הסכם פשרה | ניופאן

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ –5508-12-19
הצדדים – פרופ׳ גבריאל אלסנר ואח׳ נ׳ ניופאן בע״מ
תאריך פרסום – 05.09.2021

תקציר – בטענה כי המשיבה הפרה את הוראות חוק לפינוי פסולת אלקטרונית בכך שלא יידעה את לקוחותיה בדבר חובתה לקבל ולפנות פסולת אלקטרונית ללא תשלום, לא פינתה פסולת זו ללא תשלום ולא דאגה לפינוי מוסדר בחנויותיה או בעת אספקת המוצרים לצרכן.

ב"כ המבקש – עו״ד, יחזקאל סיבק
ב"כ המשיבה – עו״ד, ענת גפני

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון