הסכם פשרה | נגה גלידות

הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 57436-12-21
הצדדים – יונתן זיו נ׳ נגה גלידות
תאריך פרסום – 9.1.2022

תקציר – עניינה של בקשת האישור הוא בהחזרה שקטה שביצעה נגה בשלגונים אותם היא מייבאת מאירופה, עקב חשש שמצוי בהם רכיב הנקרא אתילן אוקסיד, לטענת המבקש, היה על המשיבה להודיע על חשש זה לכל ציבור הצרכנים ולאפשר להם להחליט האם ברצונם לרכוש את המוצרים ולא להסתפק ביידוע משרד הבריאות וביצוע איסוף ״שקט״ של המוצרים.

ב"כ המבקש – עו״ד, ירון פרמינגר
ב"כ המשיבה – עו״ד, עמית עידו

המודעה פורסמה  בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון