הסכם פשרה | משען

הודעה בדבר הגשת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ – 40264-09-19
הצדדים – מר יעקב פיביק נ׳ מרכז משען בע״מ
תאריך פרסום – 22.09.21

תקציר –  טענת המבקש בכך שמשען מישמת באופן חלקי ופוגעני סעיפים מתוך החוק לדיוק מוגן, שעניינו הנחיות ומגבלות לגבי העלאת דמי האחזקה בהם מחייבת משען את דייריה הקשישים, ומשנה את תעריף דמי האחזקה ללא נקיטת אמצעי השקיפות התהליכי יידוע הדיריים עפ חוק

ב"כ המבקש – עו״ד זאב וייס, דב קיבלוביץ ודנה מליחי-חקמון
ב"כ המשיבה – עוה״ד נועם רונן ודניאל בר לב

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון