הסכם פשרה | מעדני יחיעם

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה 

ת"צ – 8275-09-20
הצדדים – חורש נ׳ מעדני יחיעם בע״מ
תאריך פרסום – 16.1.22

תקציר – הטענה כי מוצרים המשווקים עי המשיבה, אשר שייכים לאותה סדרה, משווקים באריזות זהות אך במשקלים שונים והמחירים זהים, כך שלטענת המבקשים מדובר בייקור מוסווה של המחיר ללא מתן גילוי אפקטיבי.

ב"כ המבקש – טלי לופו, עו״ד
ב"כ המשיבה – דוד זילר, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון