הסכם פשרה | מי כרמל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות

ת"צ – 16110-09-19
הצדדים – נאיף שקור ואח' נ׳ תאגיד המים והביוב מי כרמל בע״מ
תאריך פרסום – 15.12.1022

תקציר –  בטענה כי תאגיד מי כרמל הפר את הוראות הדין כאשר לא השיב את התשלום היתרי בתוספת הפרשי הצמדה ולא השיב את מלוא תשלום היתר במסגרת המועד הקבוע

ב"כ המבקשים – חוסיין אבו חוסיין עבד אלעזיז איברהים עורכי דין

ב"כ המשיבה – נעם זלצר, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב בעיתון הארץ ובעיתון כל אל ערב

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון