הסכם פשרה | מזרחי טפחות

הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 18453-11-19
הצדדים – גוטמן נ׳ בנק מזרחי טפחות בע״מ
תאריך פרסום – 11.10.2021

תקציר –  נטען כי הבנק מחייב את לקוחותיו בגין פעולות של העברת מט״ח לחשבון אחר באמצעות האינטרנט בעמלה רגילה, למרות שמדובר בפעולות שבוצעו בערוץ ישיר, בגינן אמור הבנק לגבות עמלה נמוכה יותר

ב"כ המבקש – תומר ברם, עו״ד רוברט אפשטיין, עו״ד
ב"כ המשיבה – שרון לובסקי הס, עו״ד יניב הולצמן, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון