הסכם פשרה | מזרחי טפחות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ –  5285-03-15
הצדדים – גבע נ׳ בנק מזרחי טפחות בע״מ
תאריך פרסום – 12.09.2021

תקציר – בטענה כי הבנק חייב יחידים ועסקים קטנים בעמלת הוצאת ערבות בנקאית, בסכום הגבוה מהסכום אותו היה מחייב בגין אותה עמלה, בהתאם לתעריפון- לעסקים גדולים.

ב"כ המבקש – עו״ד מאיר גוטרבוים, עו״ד דביר גליזר
ב"כ המשיבה – עו"ד ליאת עיני נצר

 

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון