הסכם פשרה | מדינת ישראל- רשות המיסים, פרסום חוזר [30/08/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | מדינת ישראל- רשות המיסים, פרסום חוזר [30/08/2017]