הסכם פשרה |מגדל חברה לביטוח בע"מ [6/11/2019]

ת"צ – 18831-10-17

הצדדים – דליות נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ

תאריך פרסום – 6/11/19

תקציר – עניינה של בקשת האישור באופן שיווקם של כתבי שירות הנלווים לפוליסת ביטוח רכב. במסגרת בקשת האישור טען המבקש כי המשיבה לא פעלה בהתאם להוראות חוזר הממונה על אגף שוק ההון במשרד האוצר מיום 21.12.2015 אשר נכנס לתוקף ביום 30.6.2016 בשיווק פוליסת ביטוח רכוש רכב מסוג "מגדל על" אשרי הכילה כתבי שירות באופן מובנה.

ב"כ המבקש: עו"ד יוני בן סימון

ב"כ המשיבה: עו"ד דני כביר, עו"ד נאור וקנין, מ. פירון ושות' עורכי דין