הסכם פשרה | לופטהנזה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

ת"צ –  12573-03-20
הצדדים – אפרת לקר נ׳ לופטהנזה נתיבי אויר גרמניים
תאריך פרסום – 18.10.2021

תקציר – בטענה כי חברת לופטהנזה איננה מפצה את נוסעיה בגין ביטול טיסה, איחור בהמראה, סירוב להטיס נוסע או הקדמת מועד ההמראה, בניגוד למוגדר בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)

ב"כ המבקש – נאור חזות, עו״ד
ב"כ המשיבה –אילן וינדר, עו״ד ואסף שפירא עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון