הסכם פשרה | לופטהנזה

ת"צ – 12573-03-20
הצדדים – אפרת לקר נ׳ לופטהנזה נתיבי אויר
תאריך פרסום – 24.03.21

תקציר – בטענה כי המשיבה אינה פועלת לפיצוי נוסעיה בהתאם למוגדר בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)

ב"כ המבקש – נאור חזות, עו״ד
ב"כ המשיבה – אילן וינדר ו/או אסף שפירא עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון