הסכם פשרה | כרמלטון בע״מ

הודעה בדבר עדכון הסדר פשרה 

ת"צ – 46931-07-17
הצדדים – דנינו ואח׳ נ׳ קבוצת כרמלטון בע״מ
תאריך פרסום –  18.10.2021

תקציר – בטענה לפיה, המשיבה מחייבת באגרה החלה על רכב ציבורי גם בגין נסיעת רכב פרטי המיועד להסעת עד שמונה או תשעה נוסעים מלבד הנהג. לעיתים לקוחות אלה אף מחויבים באגרה גבוהה עוד יותר, החלה על משאית.

ב"כ המבקש – עו"ד, נדב מיארה

ב"כ המשיבה – עו"ד, רונן קצף, עו״ד, בן לוי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר בעיתון ישראל היום ובעיתון אל סינארה

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון