הסכם פשרה | כרטיסי אשראי לישראל בע"מ [10/08/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | כרטיסי אשראי לישראל בע"מ [10/08/2017]