הסכם פשרה | כלל חברה לביטוח בע"מ [7/9/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | כלל חברה לביטוח בע"מ [7/9/2017]