הסכם פשרה | ישראגז

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה

ת"צ – 9832-06-19
הצדדים – ברוידא נ׳ ישראגז (אופק) בע״מ
תאריך פרסום – 13.4.2022

תקציר – נטען כי המשיבה התרשלה באי אספקת גז ללקוחותיה בחורץ 2018-2019

ב"כ המבקש – עו״ד, מתן ח. פריידין
ב"כ המשיבה – עו״ד רפאל פרקש

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון