הסכם פשרה | יינות ביתן

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 16031-08-16
הצדדים – מר יאיר אקשטיין ומר שגיא אקשטיין נ׳ יינות ביתן בע״מ והנמל אריזות ושיווק בע״מ
תאריך פרסום – 11.11.21

תקציר – בטענה כי המשיבות משווקות מארזי כלים חד פעמיים המיובאים כאשר כמות היחידות בפועל במארזים פחותה מכמות היחידות המצוינות על גבי המארזים. בכך נטען, לקוחות המשיבות הוטעו, ובגין כך נגרם להם נזק ממוני ובלתי ממוני

ב"כ המבקש – עוה"ד חן שטיין ועוה״ד ליאת שטיין
ב"כ המשיבה – עוה"ד אמיר דולב ועוה״ד יואב הרטמן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון