הסכם פשרה | טרקלין חשמל

הודעה בדבר בקשה לאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

ת"צ – 16612-01-21
הצדדים – אמרגי ואח׳ נ׳ טרקלין חשמל בע״מ
תאריך פרסום – 25.07.2021

תקציר – עניין התביעה בבקשת המבקשים לפיצוי חברי הקבוצה אשר רכשו מוצרים ב״מכירה מיוחדת״ של המשיבה, בחנויותיה ובאתר האינטרנט שלה, כאשר הנתבעת האריכה את תקופת המכירה בניגוד לקבוע בחוק הגנת לצרכן, לא ציינה את שיעור ההוזלה, את מועד תחילת המבצע וסיומו ואת כמות המלאי הנמכרת בהוזלה.

ב"כ המבקש – יוסף-חי אביעזיז, עו״ד, נפתלי גולן, עו״ד
ב"כ המשיבה – דוד מושביץ, עו״ד, אור פוקס נידורף, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון