הסכם פשרה | טלקום

ת"צ – 64521-12-18
הצדדים – מר מיכאל יריחוב נ' ת.א. טלקום בע"מ
תאריך פרסום – 14.07.2021

תקציר – התובענה עוסקת בטענת התובע כי החברה כביכול לא שילמה "תמריץ טכנאים"/ תמריץ "עמידה ביעדים" לטכנאים אשר עבדו אצלה ובגין עילת פנסיה ופדיון חופשה.

ב"כ המבקש – ענת שני-רבה ותמורה דויטש-קאופמן, עו"ד
ב"כ המשיבה – רפי הולין ומעיין ויס לוי, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון המבשר

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון