הסכם פשרה | חברת ג׳יי. אל. פתרונות

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות

ת"צ – 51663-05-20
הצדדים – רועי זרוצינסקי נ׳ ג׳יי. אל. פיתוח ויזמות בע״מ ואח׳
תאריך פרסום – 26.12.2021

תקציר – בטענה למשלוח דברי פרסומת ״ספאם״ ע״י המשיבות באמצעות משלוח הודעות sms ללא הסכמת הנמענים,
ללא ציון שם המפרס
ם ודרכי יצירת קשר עימו לצורך הסרה מרשימת התפוצה

ב"כ המבקש – עו״ד, נדב אפלבאום
ב"כ המשיבה – עו״ד, שי ארז

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון