הסכם פשרה | הפניקס

הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 62261-02-18
הצדדים – מר איל אבוחצירא נ׳ הפניקס פנסיה וגמל בע״מ
תאריך פרסום – 20.10.2021

תקציר – נטען כי המשיבה גובה מעמיתיה תשלום מסוים עבור מתן הלוואה והטיפול בה בניגוד לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

ב"כ המבקש – איל גולדנברג, עו״ד
ב"כ המשיבה – ליאור גלברד, עו״ד אופק סיני, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון