הסכם פשרה | המועצה להסדר ההימורים בספורט

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ – 6370107-19
הצדדים – אוהד חמו נ׳ המועצה להסדר ההימורים בספורט
תאריך פרסום – 08.12.2021

תקציר – בטענות לפיהן המשיבה פועלת בניגוד לדין ביחס להפעלת ההימורים באינטרנט בכך שהיא מחזיקה כספים של לקוחות אצלה בחשבונות ״לא פעילים", ולא מדווחת באופן שוטף ללקוחות אודות יתרת הכספים המוחזקים אצלה ואינה פועלת להשבת הכספים ללקוחות, וכן טענות אחרות נוספות.

ב"כ המבקש – עו"ד שאול ציוני
ב"כ המשיבה – עו"ד יאיר שילה

המודעה פורסמה  בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון