הסכם פשרה |הוט מערכות תקשורת בע"מ [28/02/2019]

ת"צ – 50462-11-13

הצדדים – משה (מוריס) ארסבן נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ

תאריך פרסום – 28.2.2019

תקציר – המבקש טען כי במועדים הרלוונטיים, נהגה הוט, כביכול, כלפי מי שנתפס בעיניה כלקוח פוטנציאלי, בפרקטיקה של שיחות טלפון חוזרות, גם כאשר הצרכן מבהיר להוט כי הוא אינו מעוניין שתוסיף לפנות אליו. לטענת המבקש, התנהלותה זו של הוט מקימה לחברי הקבוצה הנטענת כהגדרתה להלן, עילות תביעה בגין הפרת חובה חקוקה של סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, בגין פגיעה בפרטיות מכוח חוק הגנת הפרטיות, ובגין רשלנות וחוסר תום לב במשא ומתן לקראת כריתת חוזה.

ב"כ המבקש – עו"ד תומר אפלדורף

ב"כ הנתבעת פישר בכר חן וול אוריון ושות'