הסכם פשרה | הוט מובייל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה

ת"צ – 35788-07-17
הצדדים – רזניקוביץ נ' הוט מובייל בע"מ
תאריך פרסום – 02.09.2021

תקציר – בטענת המבקש, כי המשיבה שינתה את תנאי התוכנית למנוייה ובהתאם לכך גבתה דמי שימוש חודשיים באופן חד צדדי למנויים במספר תוכניות ובין היתר תוכניות ולא דיברת לא שילמתי, תוכנית שבמקור לא היתה כרוכה בדמי שימוש בסיסיים, אלא בתשלום עבור שימושים בפועל בלבד.

ב"כ המבקש –
ב"כ המשיבה –

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון