הסכם פשרה | דואר ישראל

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית

ת"צ – 31171-02-18
הצדדים – בן או נ׳ חברת דואר ישראל
תאריך פרסום – 17.08.2021

תקציר – בטענה כי דואר ישראל לא הנגישה את מכונות ניהול התורים בסניפיה ובכך מנעה את גישתם של אנשים בעלי מוגבלויות אליהן.

ב"כ המבקש – עוה״ד ניצן הראל ועוה״ד בר נבון
ב"כ המשיבה – עוה״ד אייל בליזובסקי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון