הסכם פשרה | גרופר קניות חברתיות בע"מ [26/04/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | גרופר קניות חברתיות בע"מ [26/04/2017]

Image

הסכם פשרה | גרופר קניות חברתיות בע"מ [26/04/2017]

ת"צ: 12001-10-13, 16861-10-13) הצדדים: מר שמעון פריזנט והגב' אירית גבאי נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ תאריך פרסום: 26/04/17

Location:
עיתון: דה מרקר