הסכם פשרה | גרופר קניות חברתיות בע"מ [26/04/2017]

ת"צ: 12001-10-13, 16861-10-13)
הצדדים: מר שמעון פריזנט והגב' אירית גבאי נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ
תאריך פרסום: 26/04/17