הסכם פשרה | גל שירותי חניה

הודעה בדבר מתן פסק דין בבקשה לאישור תובענה ייצוגית 

ת"צ – 51968-11-19
הצדדים – בצלאל נדב נ׳ גל שירותי חניה בע״מ
תאריך פרסום – 30.09.2021

תקציר – בטענה כי במחירון המצוי בשילוט בפתח החניונים, שבבעלות המשיבה, מצויין כי מחרון הערב הינו 25 ש״ח אך בפועל המשיבה פועלת בניגוד למובטח בפרסום ומחייבת את הלקוחות במחיר חניה שעתי גם בשעות תעריף הערב.

ב"כ המבקש – רפאל בייפוס, עו״ד
ב"כ המשיבה – יעקב שדה, עו״ד יוני פולק, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון